Verkosto


 

Tapahtunutta – Verkoston vaiheet vuodesta 2006 tähän päivään

Mikä Chinet-verkosto?
Chinet on Suomen ja Kiinan välinen oppilaitosverkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2006 Opetushallituksen rahoittamana.12 (4)

Verkoston tavoitteena on

 • lisätä suomalaisten opiskelijoiden valmiuksia toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä sekä kotimaassa että ulkomailla
 • kehittää Suomen ja Kiinan ammattioppilaitosten välistä yhteistyötä tekniikan aloilla, hotelli-, matkailu- ja ravintola-aloilla sekä liiketalouden alalla
 • kehittää opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia sisältöjä ammatillisiin opintojaksoihin ja työssäoppimisjaksoihin sekä kansainvälisiä näyttöjä ja osaamisen tunnustamisjärjestelmiä maiden välillä
 • edistää asiantuntija- ja opiskelijavaihtoa maiden välillä
 • kehittää ammatillista kilpailutoimintaa maiden välillä

 

Chinet-verkostotoiminnan tuloksia

 • Työssäoppimisjaksojen mallinnus siten, että malli sopii molempien maiden koulutusjärjestelmään metalli- ja automaatioaloilla (SIPIVT – Suzhou  Industrial Park Institute of Vocational Technology) sekä kaupan-, matkailun- ja ravintolan aloilla (STFI – Suzhou Tourism & Finance Institute)
 • Kiina-Suomi -seminaarit molemmissa maissa
 • Asiantuntija- ja opiskelijavaihdot molempiin suuntiin kaikilla hankkeen koulutusaloilla. Asiantuntijavaihdoissa painopisteinä olivat opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyiden vertailu sekä opiskelijoiden työssäoppimisen tukeminen, ohjaaminen, neuvonta ja arviointi.
 • Opiskelijavaihdon painopisteenä oli työssäoppiminen.
 • Ammattitaitokilpailut automaatioalalla: The ChiNet – FiNet Skills Competition 25.-27.4.2011. Kuusi joukkuetta Kiinasta ja kaksi Suomesta.
 • Kulttuurikoulutuspaketti
 • Yhteistyö Shanghai Electronic Industry Schoolin kanssa: Ohjausryhmän delegaatiomatka Suzhouhun ja Shanghaihin marraskuussa 2014
 • Projektioppiminen keskiössä 2015.

 

IMG_5974 (1)Verkoston jäsenet