Tapahtunutta


ChiNet-verkoston aloitusvierailu Kiinaan 2006

18ChiNet-verkoston suomalaiset jäsenet vierailivat Kiinassa ensimmäisen kerran lokakuussa 2006. Matkaseminaariin osallistui ammatillisten oppilaitosten ja Opetushallituksen edustajia.

Suomen Opetushallitus solmi Jiangsun maakunnan Opetushallituksen kanssa puitesopimuksen, jonka tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen verkosto Suomessa ja Kiinassa opiskelija- ja asiantuntijavaihdon tueksi. Verkostoa on tarkoitus kehittää työelämälähtöisesti. Vaihdon tueksi luodaan opintojaksoja, järjestetään työssäoppimista ja oppimisen tukipalveluita sekä edistetään kulttuurien tuntemusta.

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (Pirko) solmi vuoteen 2011 jatkuvan yhteistyösopimuksen Suzhoun kaupungin opetustoimen ammatillisen osaston kanssa. Ensimmäinen oppilaitostason yhteistyösopimus allekirjoitettiin Pirkanmaan taitokeskuksen ja Suzhoun teollisuuspuiston alueella toimivan ammatillisen oppilaitoksen, SIPIVT:n (Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology) välillä.

Matkaan kuului ammatillisen koulutuksen yhteistyöseminaari SIPIVT:ssä. Seminaarissa puhuivat mm. kansainvälisten asioiden päällikkö Riitta Lampola ja opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki Opetushallituksesta, vararehtori Wei Heng SIPIVT:stä ja johtaja Matti Mikkola Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymästä.

Matkaseminaarin aikana käytiin Suzhoun ja Shanghain alueella toimivissa suomalaisyrityksissä. Suzhoussa toimintaansa esittelivät Vacon Oy sekä Nokia Networks ja Shanghaissa Konecranes.

 

Opiskelijavaihto Pirkon ja SIPIVT:n välillä 2007

Ensimmäinen oppilas- ja asiantuntijavaihto SIPIVT:n ja Pirkanmaan koulutuskonsenin (Pirko) välillä toteutettiin keväällä 2007. SIPIVT on Suzhoun teollisuuspuiston alueella toimiva ammatillinen oppilaitos.

Vaihtoon lähti hotelli- ja ravintola-alalta ruokatuotannon kouluttaja Päivi Talvinen ja kolme opiskelijaa: Anne Mensonen,Laura Viitanen ja Miika Niemi. SIPVT:n asiantuntijoina olivat kansainvälisten asioiden koordinaattori Wilson Qian ja työssäoppimisen opettaja Helen Ku. Crowne Plazan työssäoppimispaikkaa edusti Lance Deng.

Vaihto kesti kolme viikkoa ja sen aikana pyrittiin testaamaan kokonaisuus, johon kuuluivat kulttuuri- ja kielivalmennus, vaihto-ohjelma Kiinassa ja jälkiraportointi.Valmennus pyrki mahdollistamaan sopeutumisen paikallisiin tapoihin.

Crowne Plazassa työpäivä jakaantui kahteen osaan, joiden välillä oli tuntien tauko. Kuuma ilmasto ja pitkä päivä erilaisine ruokailuaikoineen olivat opiskelijoille varsin rankka kokemus. Jakso sujui kuitenkin hyvin ja oli erittäin antoisa. Isäntäravintola piti myös oppitunteja kiinalaisen ruuan valmistuksesta.

Työssäoppiminen arvioitiin keskustellen kuten Suomessakin. Tiivis kolmen viikon ohjelma päättyi yhteiskuvien ottoon, kiitosten vaihtoon ja paluulentoon Helsinkiin.

 

SIPIVT:n asiantuntijoiden vierailu Suomessa 2008

Toinen vaihe asiantuntijavaihdoissa toteutettiin maaliskuussa 2008. Vierailun tarkoituksena oli täsmentää yhteisiä opintosuunnitelmien alueita niin, että suomalais-kiinalaiset opiskelijavaihdot ja työssäoppimisjaksot saisivat selkeän rakenteen. Kiinalaiskollegat olivat automaatioalan linjajohtaja Wells Wu ja kone- ja metallialan osaston johtaja Yevonne Huang. Vierailun tärkeimpinä asioina olivat kone- ja metallialan ja automaatioalan työssäoppimiseen tutustuminen sekä näiden koulutuksien opintosuunnitelmien järjestelyjen opiskelu.

Vierailu oli kahden viikon mittainen. Vierailu alkoi Turusta, jossa ensimmäisen päivän aikaan tutustuttiin Turun ammatti-instituutin organisaatioon sekä yleensäkin suomalaiseen 08 (1)koulutusjärjestelmään. Kone- ja metallialan sekä automaatioalan koulutusohjelmia selvennettiin; suomalaisopettajat olivat kääntäneet opetuskursseja englanniksi ja jakaneet opinnot vuosikurssien alle – näin kiinalaiset saivat varsin selvän käsityksen siitä miten tutkinnot muodostuvat ja mitä erilaisia opintoja siihen kuuluu ammattiaineiden lisäksi. Aluksi myös selvitettiin tärkeimpien termien sisältöä. Vieraat tutustuivat myös koulun opetusluokkiin ja konekantaan.

Kaksi seuraavaa päivää opettajat vierailivat Turussa ja ympäristökunnissa niin automaatio- kuin kone- ja metallialan yrityksissä sekä osallistuivat opetuksen seuraamiseen – yhteensä vierailtiin seitsemässä yrityksessä. Yritysvierailujen aikaan selvitettiin yritysten mahdollisuutta ja halukkuutta tulevaisuudessa vastaanottaa kiinalaisia opiskelijoita työssäoppimaan; yritykset ovat kiinnostuneita tästä yhteistyömahdollisuudesta.

Toisen viikon kiinalaiset viettivät Tampereella Pirkon vieraina. Vieraat pääsivät viikon aikana hyvin lähelle käytännön opetusta ja sen eri osa-alueita tutustuen muun muassa lopputöiden tekemiseen ja erilaisten demojen avulla oppimistyökaluihin.

Seuraava vaihe tapahtui loka-marraskuussa 2008, kun suomalainen delegaatio vieraili Suzhoun kaupungissa ja SIPIVT- ammatillisen toisen asteen koulussa 25.10. – 5.11.2008. Tämän vierailun tarkoituksena oli viedä eteenpäin koulutuksen ja työssäoppimisen yhteistyötä opiskelija- ja opettajavaihtona. Päämääränä oli tehdä siis valmistelevat selvitystyöt sekä sopimukset jatkon suhteen.

Vierailun agenda oli rakennettu siten, että ensin tehtiin johtavalla tasolla jatkon yhteistyösopimuksen runko. Yksityiskohtia työstettiin alakohtaisesti vierailun ns. ammatillisella osuudella. Maanantaina 27.10.2008 oli palaveri, jossa MOU:n runko sovittiin. Päätettiin, mitkä alat ovat mukana vaihdossa, millaisilla vaihtoryhmillä lähdetään liikkeelle ja miten kustannukset jaetaan jne. Tiistaina 28.10. oli verkoston virallinen seminaaripäivä ja keskiviikkona 29.10. oli yritysvierailuja mm. Kone Oy:n ja UPM Kymmene Oy:n Kiinan tehtaisiin sekä vierailut kahdessa koulussa. Loppuvierailu oli varattu varsinaisen opettaja- ja opiskelijavaihdon suunnitteluun.

 

Vaihdot Suomen ja Kiinan välillä 2009

04 (6)Keväällä 2009 ensimmäinen ryhmä kiinalaisia opiskelijoita ja opettajia tuli Turkuun ja Tampereelle työssäoppimis- ja opiskelujaksolle. Opiskelijat edustavat niin automaatioalaa kuin metallialaa. Suurin osa matka-ajasta on työssäoppimista paikallisissa yrityksissä; Turun seudulla olivat mukana CamTeam, Auramarine LTD, GS Hydro Oy ja Tampereella Agco Sisu Power. Opettajien vaihto keskittyi työssäoppimisen ohjaamiseen, ja apulaisopettajana toimimiseen suomalaisen opettajan apuna. ja lopuksi ryhmä tutustui TAITAJA2009-kilpailuun Vaasassa.

Ensimmäinen suomalaisten automaatioalan ja metallialan opiskelijoiden vaihto toteutui huhti-toukokuussa 2009. Työssäoppimisjakson Kiinassa suoritti kolme automaatioalan ja kolme metallialan opiskelijaa. Matkan opettajavaihto oli jaettu Turun ammatti-instituutin ja Pirkon opettajien kesken niin että paikalla on aina yksi opettaja sekä tulkki.

 

Verkostovierailu Suzhouhun, Nanjingiin ja Shanghaihin 2010

ChiNetin suomalaiset kumppanit vierailivat yhdessä Opetushallituksen edustajien kanssa Suzhoussa, Nanjingissa ja Shanghaissa 30.10.-6.11.2010. Tavoitteena oli liittää uusia koulutusaloja verkoston toimintaan sekä pohjustaa Taitaja-kilpailun järjestämistä Suomen ja Kiinan välillä. Kilpailu päätettiin järjestää automaatioalalla Suzhoussa keväällä 2011.

Vierailun aikana allekirjoitettiin yhteistyösopimus toiminnan laajentamisesta matkailualalle sekä hotelli- ja ravintola-alalle. Yhteistyökumppanina tällä alalla toimii Suzhoun matkailu- ja rahoitusinstituutti (Suzhou Tourism and Finance Institute). Opiskelija- ja asiantuntijavaihtoa laajennettiin yhteisymmärryspöytäkirjalla, jonka kiinalaisena osapuolena on Nanjingin soveltavan teknologian instituutti (Nanjing Institute of Industry Technology).
Viikon aikana suomalaiset vierailivat Jiangsun maakunnan Opetushallituksessa, NSN:n (Nokia Siemens Networks) Suzhoun tehtaalla, SIPIVT:n oppilaitoksessa (Suzhou Industrial Park Insitute for Vocational Technology) sekä työssäoppimispaikkoja tarjoavassa Suzhoun Crowne Plaza hotellissa.

 

Mekatroniikan ammattitaitokilpailut Suzhoussa 2011

Ensimmäiset mekatroniikan suomalais-kiinalaiset ammattitaitokilpailut (The ChiNet – FiNet Skills Competition) järjestettiin 25. – 27.4.2011 Suzhoussa. Siellä kilpaili kuusi joukkuetta Jiangsun maakunnan eri kouluista ja kaksi joukkuetta Suomesta. Suomalaisjoukkueet olivat Turun ammatti-instituutista ja Tampereen ammattiopistosta. Kahdeksasta osallistunees­ta joukkueesta turkulaiset sijoittuivat kuu­denneksi ja tamperelaiset seitsemänneksi.

 

Mekatroniikan ammattitaitokilpailut Turussa 2012Chinet-juliste

Toiset suomalais-kiinalaiset mekatroniikan ammattitaitokilpailut järjestettiin Turussa 18.-20.4. Kilpailuun osallistui kolme joukkuetta Suomesta ja kolme Kiinasta. Voiton veivät Weiwei Qu ja Huan Yu Nanjingin kaupungista. Toisen sijan jakoivat Tampereen ammattiopiston ja Turun ammatti-instituutin joukkueet.
Tapahtumaa isännöi Turun Koneteknologiakeskus. Mekaniikkaa ja elektroniikkaa yhdistävässä mekatroniikassa on valttia nopeus, näppäryys ja huolellisuus. Tuomareiden mukaan kisa oli erittäin tasainen ja laadukas.

 

Sähköalan yhteistyö Shanghaissa alkoi 2014

Vuonna 2014 Chinet sain mukaansa uusia tuulia sähköalalta ja ensimmäiset yhteistyöneuvottelut Shanghai Electronic Industry Schoolin kanssa aloitettiin. Ensimmäinen opiskelijäryhmä lähti Shnaghaihin 3 viikoksi opettaja mukanaan loppusyksystä 2014. Opiskelijat tekivät sähkö- ja asennustyöprojekteja yhdessä kiinalaisten opiskelijoiden kanssa. Myös Chinet-verkoston ohjausryhmä vieraili Shnaghaissa Suzhoun ohella. Tämän myötä projektioppiminen on ollut keskiössä sähköalalla vuosina 2014 ja 2015.

 

2016 uusia tuulia ja uudet sopimukset

2016 vetovastuussa ollut Hyria siirtyi jäsenrivistöön ja koordinointi siirtyi pitkään SIPIVT:n kanssa yhteistyötä tehneelle SLK:lle. Myös verkoston yhteistyösopimukset Suzhoun kumppaneiden kanssa uudistettiin ajan tasalle.